HUOLTAJATUNNUKSEN MUUTTAMINEN

Huoltajat voivat valita, haluavatko he oman henkilökohtaisen tunnuksen vai jatkaa yhteisen tunnuksen käyttöä.
Jos huoltajalla on useampia lapsia Simon kunnan kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen.

Huoltajien yhteisen tunnuksen voi muuttaa kahdeksi tai useammaksi henkilökohtaiseksi tunnukseksi. Huoltaja tekee tämän itse Wilmassa. Tunnuksen tekoa varten tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä https://wilma.simo.fi/connect

Jos huoltajalla on useampia lapsia Simon kunnan kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen.
Yhdistäminen tehdään samalla sivulla eli https://wilma.simo.fi/connect

Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Kun oppilaan toinen huoltaja kirjautuu seuraavan kerran Wilmaan vanhalla yhteisellä tunnuksella, hän näkee etusivulla ilmoituksen siitä, että toinen huoltaja on tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen. Tällä toisella huoltajalla on 30 päivää aikaa tehdä itselleenkin oma, henkilökohtainen tunnus. Sen jälkeen vanha yhteinen tunnus vanhenee, eikä sillä voi enää kirjautua. Jos tunnus pääsee vanhenemaan, ota yhteys koulutoimistoon p. 040 661 8425.

Lisätietoja ja ohjeita saat:
Auli Rajanen
sähköposti: auli.rajanen@simo.fi
p. 040 661 8425